Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Khúc tương tư


Mùa xuân đã khép cổng bao giờ ?
 Để hạ vàng vang tiết tấu mùa sang
 Chơi vơi tình khúc rong chiều tím 
Đâu đó trong ta ...một bóng hông

 Cõi riêng ... ta lắm mộng nhiều mơ
 Đêm về ta lại ngồi thẩn thờ
 Gom bao thương nhớ vào câu chữ 
Gởi trọn cho người... khúc tương tư !